banner_site_1.jpg
psathas1  

 Καλώς ορίσατε στο δικτυακό τόπο της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Στον ιστοχώρο αυτό θα βρείτε ένα δίαυλο επικοινωνίας με την Περιφερειακή Ενότητα  Άρτας και τις υπηρεσίες της.

Θα πάρετε επίσης μια μικρή μόνο γεύση από αυτά που έχει να σας προσφέρει μια πραγματική επίσκεψη στον Νομό.

Βασίλειος Ψαθάς - Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Άρτας

 

Έκδοση προεδρικών διαταγμάτων και κοινών υπουργικών αποφάσεων για τη ρύθμιση τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων κατ’ εξουσιοδότηση του πρώτου μέρους του ν. 3982/2011.

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τα προεδρικά διατάγματα για την άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων σε υδραυλικές εγκαταστάσεις (πδ 112/2012, ΦΕΚ 197/Α/17-10-2012), σε εγκαταστάσεις καύσης υγρών και αερίων καυσίμων (πδ 114/2012, ΦΕΚ 199/Α/17-10-2012), σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις (πδ 115/2012, ΦΕΚ 200/Α/17-10-2012), για την άσκηση της δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων (πδ 113/2012, ΦΕΚ 198/Α/17-10-2012), για την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων (πδ 1/2013, ΦΕΚ 3/Α/8-1-2013) και για την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (πδ 108/2013, ΦΕΚ 141/Α/12-6-2013).

Επιπλέον, για την ενεργοποίηση των προεδρικών διαταγμάτων 112/2012, 114/2012, 115/2012, 113/2012, 1/2013 και 108/2013 δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι κοινές υπουργικές αποφάσεις, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 7 του ν. 3982/2011 καθώς και οι υπουργικές αποφάσεις, κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 15 του νόμου. Συγκεκριμένα εκδόθηκαν:

α) Η κυα υπ. αριθ. Οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4.(ΦΕΚ 21/Β/10-1-2013) «Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών καύσης υγρών και αερίων καυσίμων, των τεχνικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, των τεχνικών μηχανικών εγκαταστάσεων, των οξυγονοκολλητών και των ηλεκτροσυγκολλητών .

β) Η κυα υπ. αριθ. 457/25/Φ.Γ.9.6.4 (ΦΕΚ 33/Β/11-1-2013). «Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση των αδειών και τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται με τις διατάξεις των π.δ. 112/2012, 114/2012 και 115/2012, καθώς και υπολογισμός της αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 15 του ν. 3982/2011 και το ν. 4024/2011»

γ) Η κυα υπ’ αριθμ. Οικ.5571/379/ΦΓ9.6.4 (ΦΕΚ 1022/Β’/25.4.13): “Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4./10−1−2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών καύσης υγρών και αερίων καυσίμων, των τεχνικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, των τεχνικών μηχανικών εγκαταστάσεων, των οξυγονοκολλητών και των ηλεκτροσυγκολλητών» (Β΄ 21).»”.

δ) Η κυα υπ. αριθ. Οικ. 7667/520/Φ.Γ.9.6.4.(Γ) (ΦΕΚ 1447/Β/14-6-2013). «Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων.

ε) Η κυα υπ. αριθ.Οικ. 9030/589/Φ.Γ.9.6.4(Γ) (ΦΕΚ 1750/Β/17-7-2013) «Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση των αδειών και τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων, καθώς και υπολογισμός της αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 15 του ν. 3982/2011 και το ν. 4024/2011».

στ) Η κυα υπ. αριθ. οικ.10169/639/Φ.Γ.9.6.4.(ΣΤ)(ΦΕΚ 1983/Β/14-8-2013) «Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων έργου.

ζ) Η κυα υπ’ αριθμ. Οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η) (ΦΕΚ 519/Β’/6.3.2013): “Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το π.δ. 113/2012 (Α΄ 198) και αντιστοίχιση των υφισταμένων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 22/1976 (Α΄ 6) ή το π.δ. 31/1990 (Α΄ 11) με τις άδειες που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του προεδρικού αυτού διατάγματος”.

η) Η κυα υπ. αριθ.11031/678/Φ.Γ.9.6.4(ΣΤ) (ΦΕΚ 2287/Β/13-9-2013) «Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση των αδειών και τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου, καθώς και καθορισμός της αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών σύμφωνα με τις διατάξεις παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4024/2011».

θ) Η κυα υπ. αριθ. Οικ. 10574/661/Φ.Γ.9.6.4. (ΦΕΚ 2190/Β/5-9-2013). «Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την τεχνική επαγγελματική δραστηριότητα σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Αναμένεται η έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης καθορισμού παραβόλου για την έκδοση των αδειών και τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την άσκηση της τεχνικής επαγγελματικής δραστηριότητας σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.  

           Με την έκδοση των ως άνω υπουργικών αποφάσεων καταργείται το παλαιό θεσμικό πλαίσιο, και τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το νέο, σύμφωνα με το οποίο οι ενδιαφερόμενοι δύνανται, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται, να προσέρχονται στις κατά τόπον αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων και να αναγγέλλουν τις δραστηριότητές των πδ 112/2012, 114/2012, 115/2012, 113/2012, 1/2013 και 108/2013 και να αιτούνται τη χορήγηση αδειών για τις δραστηριότητες των πδ 112/2012, 114/2012, 115/2012, 113/2012 και 1/2013, ενώ για το πδ 108/2013 αναμένεται η κυα καθορισμού των παραβόλων.

Τέλος εκδόθηκε η υπουργική απόφαση υπ. αριθ.Φ.Γ.9.6./οικ.15712/1013 (ΦΕΚ 2540 Β΄/7-11-2011) « Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιβολής κυρώσεων, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 12 του Ν.3982/2011 ».

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

 
Ακολουθήστε μας
         
Ηλεκτρονικό Καλάθι
Ενημερώστε μας


Πρόβλημα στο οδικό δίκτυο;

Εστία μόλυνσης του περιβάλλοντος;

Υγειονομική παράβαση;

Ενημερώστε μας,

 Φόρμα Επικοινωνίας

Συνδεδεμένοι
Έχουμε 343 επισκέπτες συνδεδεμένους
Αναζήτηση
Αρχική Σελίδα Η Εφημερίδα της Υπηρεσίας Δελτία Τύπου ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ