Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία έτους 2020

Φεβρουάριος 2020

Μάρτιος 2020

Ανακοίνωση

Έκτακτο Πρόγραμμα

Απρίλιος 2020

Έκτακτο Πρόγραμμα

Έκτακτο Πρόγραμμα

Έκτακτο Πρόγραμμα

Έκτακτο Πρόγραμμα

Μάιος 2020

Έκτακτο Πρόγραμμα

Ιούνιος 2020

Ιούλιος 2020

Αύγουστος 2020

Σεπτέμβριος 2020

Οκτώβριος 2020

Νοέμβριος 2020

Δεκέμβριος 2020


Τα Φαρμακεία λειτουργούν

από 8-2 πρωί και 5-8.30 απόγευμα (χειμερινό)

από 8-2 πρωί και 5.30-9 απόγευμα (καλοκαιρινό)

Η αλλαγή αρχίζει απο την αλλαγή της ώρας