Με την αριθμ. πρωτ. ΔΑ 805/16-9-2020 (ΑΔΑ : 62947Λ9-Α2Μ) της Δ/νσης Ανάπτυξης  ΠΕ Άρτας/ Τμ. Χορήγησης Αδειών, Ανάπτυξης Ενέργειας & Φυσικών Πόρων, χορηγήθηκε Άδεια Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου χωρίς αποθηκευτικούς χώρους διάρκειας τεσσάρων (4) ετών στην «ΑΜ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» (Μπαλάφα Αγγελική) με  Α.Φ.Μ. 801195369 Δ.Ο.Υ. Άρτας, με έδρα το 2ο χλμ. Άρτας – Γραμμενίτσας, Τοπ- Αλτί Ελεούσα Δήμου Αρταίων.
 
Κατά της Απόφασης αυτής, μπορεί να υποβληθεί προσφυγή, από οποιονδήποτε δικαιολογεί  έννομο συμφέρον, ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας εντός τριάντα (30) ημερών από την παρούσα κοινοποίηση.