Α).  Από τη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Άρτας ανακοινώνεται ότι προκηρύσσονται εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη, τον μήνα Μάρτιο του 2018 (1ο Εξάμηνο), με ημερομηνία διενέργειας εξετάσεων την Παρασκευή 30-3-2018 και ώρα 08:00 π.μ.
Οι ανωτέρω εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στην πόλη της Άρτας σε αίθουσα του κτιρίου που στεγάζεται η Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Άρτας, Ταχ. Δ/νση: Περιφ/κή Οδός & Αράχθου.
Η δοκιμασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο με την χρήση εγκατεστημένου ηλεκτρονικού συστήματος (Ηλεκτ/κοί Υπολογιστές) εξετάσεων ραδιοερασιτεχνών.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην υπηρεσία (Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών) μέχρι την Παρασκευή 23-3-2018.
Στις 23-3-2018 θα αναρτηθεί στην Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών, πίνακας με τα ονόματα των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις καθώς και λοιπές αναγκαίες πληροφορίες.

Β).  Από την Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Άρτας ανακοινώνεται ότι το ωράριο προσέλευσης του κοινού για εξυπηρέτηση & διεκπεραίωση των υποθέσεων που αφορούν το Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας ρυθμίζεται από 07:00 έως 13:45 καθημερινά.