ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΕΛΙΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2020-2021


Οι αλιευτικοί συνεταιρισμοί Ανέζας ΤΣΟΥΚΑΛΙΟ – ΡΟΔΙΑ και Κορωνησίας – Καλογερικού Η ΛΟΓΑΡΟΥ εκθέτουν σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό την προπώληση ζώντων χελιών παραγωγής λιμνοθαλασσών Π.Ε. Άρτας αλιευτικής περιόδου 2020-2021.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με σφραγισμένες προσφορές στο γραφείο του Αλιευτικού συνεταιρισμού Κορωνησίας - Καλογερικού, στην Κορωνησία του Δήμου Αρταίων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020 από 11 π.μ. μέχρι 12 το μεσημέρι ενώπιον αρμόδιων επιτροπών.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 13 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή στον ίδιο τόπο και χρόνο.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Αλιείας (τηλ.2681364461, 2681364464).
Άρτα 2 -11-2020


Οι Πρόεδροι των αλιευτικών συνεταιρισμών
1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΟΥ


2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

ΛΟΓΑΡΟΥ

ΤΣΟΥΚΑΛΙΟ