Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση προμήθειας πλαστικών σακουλών στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ