Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε στις 24/4/2012 η Ειδική Υπηρεσία  Διαχείρισης του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" του Υπουργείου Εργασίας  και Κοινωνικής Ασφάλισης, κατόπιν υπόδειξης του ΑΣΕΠ αναστέλλονται όλες οι διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης προσωπικού για τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, μέχρι τη διενέργεια των εκλογών.

 

Κατόπιν αυτού, αναστέλλεται από αύριο Τέταρτη 25/4/2012 και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για την προκήρυξη ΚΟΧ 5.401/1/2012, που αφορά το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας που υλοποιεί το ΙΝ.Ε Γ.Σ.Ε.Ε στην Π.Ε Άρτας, μέσω του οποίου προβλέπεται η πρόσληψη 90 ωφελούμενων στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.

Οι νέες ημερομηνίες για την κατάθεση των αιτήσεων και την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα καθοριστούν με νεώτερες ανακοινώσεις του ΙΝ.Ε-ΓΣΕΕ, μετά την διενέργεια των εκλογών.