Διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας