«Διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ