«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ