banner_site_6.jpg
psathas1  

 Καλώς ορίσατε στο δικτυακό τόπο της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Στον ιστοχώρο αυτό θα βρείτε ένα δίαυλο επικοινωνίας με την Περιφερειακή Ενότητα  Άρτας και  τις υπηρεσίες της.

Θα πάρετε επίσης μια μικρή μόνο γεύση από αυτά που έχει να σας προσφέρει μια πραγματική επίσκεψη στον Νομό.

Βασίλειος Ψαθάς - Αντιπεριφερειάρχης Άρτας

 

Από το τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτ/κης Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Άρτας ανακοινώνεται ότι έχει εκδοθεί η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 6.1.10 «Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων». Η πρόσκληση αφορά στη δράση «Διάλυση αλιευτικού σκάφους» της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1 «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020  (ΑΔΑ:7ΘΧΑ4653ΠΓ-ΜΜΑ)

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 6.1.10 ορίζεται ως εξής:

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στην ιστοσελίδα aposyrsi.alieia.gr η 09.11.2017 & ώρα 10.00 &

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στην ιστοσελίδα aposyrsi.alieia.gr η 04.12.2017 & ώρα 15.00

 

            Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ανακοινώνει ότι:

Οι ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ (αιγοπροβατοτρόφοι, χοιροτρόφοι, βοοτρόφοι κ.λ.π.) και οι  ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ  θα πρέπει όπως κάθε χρόνο να πραγματοποιήσουν υποχρεωτικά την απογραφή του ζωικού τους  πληθυσμού για το έτος 2017 είτε στην Υπηρεσία μας είτε ηλεκτρονικά στη φόρμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (εκτυπώνοντας το ηλεκτρονικό αποδεικτικό απογραφής) κατά το χρονικό διάστημα

1η  Νοεμβρίου έως 15η Δεκεμβρίου  2017

Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι τα μητρώα ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ως εξής:

Περισσότερα...

 

Η Περιφέρεια Ηπείρου σε συνεργασία με τον Δήμο Νικ. Σκουφά, διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης για το πρόγραμμα νέων αγροτών και άλλα αγροτικά θέματα, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Κομμένο Άρτας, την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 7.30 μ.μ.

 

Στα πλαίσια προγραμματισμένων ελέγχων για την τήρηση των κανόνων εμπορίας ακτινιδίων, γεωπόνοι - ελεγκτές του τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) ΠΕ Άρτας, προχώρησαν σε δέσμευση – κατάσχεση ενός περίπου τόνου ακτινιδίων, ποικιλίας Τσεχελίδη, τα οποία κόπηκαν ανώριμα και χωρίς να έχει εκδοθεί η απαιτούμενη απόφαση κοπής από την αρμόδια Δ/νση.

Κατόπιν αυτών γίνονται αυστηρές συστάσεις στους παραγωγούς να μην προβαίνουν σε κοπή ακτινιδίων χωρίς να έχει εκδοθεί απόφαση κοπής ξεχωριστά για κάθε ποικιλία ακτινιδίων από την αρμόδια ΔΑΟΚ.

 

Το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Άρτας, ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κοινό ότι με την Κ.Υ.Α. 140424/17 (ΦΕΚ 814 Β/14-3-2017), η οποία έχει τεθεί σε ισχύ από την 14η Μαρτίου 2017, τροποποιήθηκε η σχετική νομοθεσία που αφορά στην αδειοδότηση υδροληψιών και την εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) σε μια σειρά ζητημάτων που συνδέονται με την αδειοδότηση και λειτουργία των υδροληψιών (άδεια χρήσης νερού, ηλεκτροδότηση, κυρώσεις, εγγραφή στο ΕΜΣΥ κ.λ.π).

Σχετικά με τη διαδικασία αδειοδότησης υφιστάμενων υδροληψιών, οι βασικές τροποποιήσεις συνίστανται στις εξής:

Περισσότερα...

 
Περισσότερα Άρθρα...
Ακολουθήστε μας
       

Ηλεκτρονικό Καλάθι
Ενημερώστε μας


Πρόβλημα στο οδικό δίκτυο;

Εστία μόλυνσης του περιβάλλοντος;

Υγειονομική παράβαση;

Ενημερώστε μας,

 Φόρμα Επικοινωνίας

Συνδεδεμένοι
Έχουμε 76 επισκέπτες συνδεδεμένους
Αναζήτηση